Autodráha SRC Brno

Úvodní informace Propozice VýsledkyPropozice klubového závodu 2019 – 2020

Truck Cup
Škoda 130RS CupPořadatel:
Automodelářský klub SRC BRNO p.s.

Místo konání:
Autodráha SRC Brno, MK MORAVIA Mariánské údolí, SRC Zlín

Termíny Závodů:
25. 9., 16. 10., 30. 10., 11. 12., 15. 1., 5. 2., 11. 3., 22. 4., 13. 5., 10. 6.
Závody jsou plánovány vždy na středu se startem od 18.00. Trénink od cca 16.00.

Startovné:
50,- Kč.


Truck Cup je seriál klubových závodů dráhových modelů Trucků v měřítku 1:32 specifikovaný těmito propozicemi.

Technická specifikace modelu:

Všeobecné:
Model v měřítku 1:32, opatřený níže specifikovanými karoseriemi, koly z pružného materiálu a jedním vodítkem o max. délce 25 mm.

Karoserie:
Mercedes Benz, Tatra, Buggyra a Caterpillar od firmy JK (USA), karoserie musí být provedena maximálně realisticky nejlépe dle závodní verze), včetně reklam „sponzorů“, interiér musí být vybaven trojrozměrnou, barevně upravenou figurkou řidiče v příslušném měřítku, včetně sedačky a volantu. Na karoserii musí být minimálně 10 obtisků „sponzorů“ + 2 startovní čísla. Karoserie musí zakrývat celý podvozek včetně zadních kol a vodítka a musí být při pohledu shora v celém půdorysu neprůhledná.

Podvozek:
Jsou povoleny libovolně upravené podvozky CS-BP a libovolně upravené podvozky určené pro kat. PR/24. Taktéž je možno použít i podvozek „N“ nebo Honda.

Motor:
Libovolný třídy 16D/C(Parma, Proslot, Trinity). Motory D/C jsou totožné a liší se pouze kotvou, která musí být strojně vinutá, sériově vyráběná, označena štítkem 16D,16C, popř. 16D/C. Je povoleno pouze zkrátit osu, vyvážit kotvu a přesoustružit kolektor. Je zakázáno upravovat průměr její hřídele. Vzájemná kombinace dílů různých typů a výrobců je povolena.

Kola:
Všechna kola se musí dotýkat dráhy. Na zadních kolech uprostřed po obvodě musí být min. drážka 1x1 mm a v předních kolech musí být ozdobné poklice.
- přední kola (musí být černá a válcového profilu)minimální průměr 23 mm
minimální šířka 10 mm
- zadní kola (musí být barevná-doporučují se oranžová) minimální průměr 23 mm
maximální šířka 20 mm
Rozměry:
- maximální šířka modelu83mm
- maximální šířka zadní nápravy82mm
- maximální výška spodní hrany zadní části karoserie (za zadními koly)9mm
- minimální výška v místě kabiny70mm
- minimální světlost pod motorem, převodem a držákem vodítka 1mm
- minimální světlost pod ostatními částmi podvozku 3mm
- minimální rozvor náprav105mm


Systém závodu a soutěžní pravidla:

Přejímka:
Od 17,45 do 18,00, Po přejímce budou modely umístěny do uzavřeného depa.

Závod:
Na modelu není dovoleno v přestávkách cokoliv měnit a není dovoleno ani započít či dokončit již započatou výměnu dílů! Veškeré opravy, tj. např: - výměny motorů, kol, převodů, kartáčů je možno provádět pouze v jízdním čase!

Kvalifikace:
Laptimer na 1 minutu. Do finále postupuje nejlepších 12-16 závodníků s nejlepším časem Rychlejší alternativou rozjížděk je losování pořadí.

Finále:
Na 20 jízd podle rozpisu používaného pro závody na ploché dráze.
Startuje vždy 12-16 závodníků.
Závod se jezdí na čtyřech vnitřních drahách.
Každý finalista absolvuje 5 jízd na 12 kol.
Za první místo ve finálové jízdě získává závodník 3 body, další pak 2, 1 a 0.
Vítězem závodu se stává závodník s nejvyšším počtem bodů, při rovnosti bodů na kterémkoli místě rozhoduje větší počet prvních míst, nelze-li rozhodnout, rozhoduje pořadí z kvalifikace.
V případě, že se závodu zúčastní méně, než 12 závodníků budou účastníci rozdělení dle počtu a průběžného pořadí do skupin, kde každý pojede 6x3min (popř.4x3, 8x3min.). První jízda startuje ze startovní čáry, další jízdy pak z místa kde modely předchozí jízdu dokončily. Po poslední jízdě se k dosaženému počtu kol připočítají ujeté díly dráhy. Vítězem závodu se stane závodník s největším počtem kol a dílů dráhy.

Nasazování:
Každý závodník je povinen po dojetí osobně zajistit nasazování další skupině.

Bodování:
Ve všech závodech se boduje od 1. do 10. místa (15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1b.) Závodníci umístění na dalších místech budou hodnoceni následným bodovým systémem od 11. místa 0,95 bodu - 12. místo 0,90 a každé další místo vždy o 0,05 bodu méně. Pokud se závodu nezúčastní alespoň 8 závodníků dané kategorie, závod se nezapočítává do celkového hodnocení. Vítězem se stává závodník s největším počtem bodů. Do celkového hodnocení se započítává osm nejlepších výsledků. Při rovnosti rozhoduje lepší umístění, popřípadě vyšší počet lepších umístění.

Ceny:
Zajistí ze startovného pořadatelé.

Vítězové předchozích ročníků:
2005 - Michal Radkovič
2006 - Petr Wittgruber, Jaroslav Švanda
2007 - Jaroslav Švanda
2019 - Rostislav Sedlařík
2020 - ? ?


Škoda 130 RS Cup je seriál klubových závodů dráhových modelů v měřítku 1:24 specifikovaný propozicemi seriálu Š 130 RS a těmito propozicemi.

Technická specifikace modelu:

Všeobecné:
Model v měřítku 1:24, opatřený koly z pružného materiálu a jedním vodítkem.

Karoserie:
Lexanové od výrobce BPA - 0,10 inch.
V karoserii je zakázáno dělat otvory, prořezy, výřezy (větrací a nasávací otvory, okna a podobně).
Karoserie musí být vybavena 3D pilotem a detaily (zrcátka, výfuk a stěrač).
Karoserie musí být opatřena třemi startovními čísly.
Zbarvení karoserie může být libovolné, ale reálné, v duchu závodních vozů!
Barva karoserie nesmí v žádném místě prosvítat (samozřejmě kromě prosklení).
Maximální šířka karoserie v nejširším místě 76 mm.

Podvozek:
Libovolný.

Motor:
JK Hawk Retro, JK Hawk 7, bez úprav.

Kola:
- přední kolasvětlost mezi měřící deskou a koly max. 0,6 mm
minimální průměr 22 mm
minimální šířka 6 mm
- zadní kolaminimální průměr 22 mm
maximální šířka 12 mm

Převod:
64 pitch, 48 zubů, pastorek 9 nebo10 zubů

Rozměry:
Maximální šířka modelu přes kola 73mm.

Světlost:
1,4 mm v celé délce pod modelem, 0,8 mm pod převodem a motorem

Systém závodu a soutěžní pravidla:

Přejímka:
Od 17,45 do 18,00, Po přejímce budou modely umístěny do uzavřeného depa.

Závod:
Startovní listina:
Pro první závod se sestaví losem, v dalších závodech podle průběžného pořadí.

Start jednotlivých jízd:
První jízda startuje ze startovní čáry. Další jízdy z místa kde modely ukončily předchozí jízdu. Po poslední jízdě se připisují metry popř. díly dráhy.

Přestávky mezi jízdami:
Přestávky mezi jízdami jsou 2 minuty. O případném prodloužení, nebo i zkrácení přestávky může rozhodnout výhradně hlavní rozhodčí. Během přestávky musí model zůstat na daném úseku dráhy, kde dokončil jízdu, nebo na jeho místě musí být „označení“ se jménem závodníka. Přestávky lze využít na označení modelů, výměnu ovladačů, čištění vodičů a běžnou údržbu modelu. Na modelu není dovoleno v přestávkách cokoliv měnit a není dovoleno ani započít či dokončit již započatou výměnu dílů! Veškeré opravy, tj. např: - výměny motorů, kol, převodů, kartáčů je možno provádět pouze v jízdním čase!

Délka závodu:
4 x 3, 6 x 2, 8 x 2 min., vítězem závodu se stává závodník s nejvyšším počtem kol a metrů (dílů) dráhy. V případě rovnosti získávají oba stejné pořadí.

Nasazování:
Každý závodník je povinen po dojetí osobně zajistit nasazování další skupině.

Bodování:
Ve všech závodech se boduje od 1. do 10. místa (15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1b.) Závodníci umístění na dalších místech budou hodnoceni následným bodovým systémem od 11. místa 0,95 bodu - 12. místo 0,90 a každé další místo vždy o 0,05 bodu méně. Pokud se závodu nezúčastní alespoň 8 závodníků dané kategorie, závod se nezapočte do celkového hodnocení. Vítězem se stává závodník s největším počtem bodů. Do celkového hodnocení se započítává osm nejlepších výsledků. Při rovnosti rozhoduje lepší umístění, popřípadě vyšší počet lepších umístění.

Ceny:
Zajistí dle finančních možností pořadatelé.


Dokumenty ke stažení: Propozice

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
© Lukáš Prchal 2008 - 2019 - Všechna práva vyhrazena! All rights reserved!