Autodráha SRC Brno
Historie automodelářství v Brně

Počátek stavby první autodráhy v DPM v Brně Lužánkách se datuje rokem 1964. Do provozu pak byla uvedena roku 1965. Jejím zakladatelem a současně prvním předsedou klubu AMC 1 se stal pan Křipač, který po dohodě s vedením DPM Lužánky získal prostor v přísálí, kde začal s malou partou nadšenců stavět čtyřproudou stolní autodráhu. Členská základna se velmi rychle rozšířila na zhruba 80 členů. Jelikož automodelářství bylo jednou z modelářských odborností, muselo být zařazeno pod SVAZARM, což také umožnilo pořádat soutěže jako bylo mistrovství ČSSR. Hnací silou i příkladem pro tehdejší automodeláře byli piloti F1 a jejich automobily. Každý z nich chtěl vlastnit některý z těchto modelů, třebaže jen v měřítku 1:24 či 1:32. Na autodráhách v ČSSR jezdily makety takřka k nerozeznání od automobilů jezdících na silnici. Bylo zde možné vidět vše, maketami formulí 1 počínaje a historickými automobily konče. V této době závisel veškerý úspěch na zručnosti jednotlivce, jelikož vyjma motoru si automodelář musel veškeré části pro svůj model vyrobit sám.

První autodráha klubu AMC Brno 1 byla konstruována jako stůl na kovových nohou, se zhruba třiceticentimetrovým převýšením z důvodu konstrukce mostu. Byla vybavena automatickým počítáním kol, pomocí krokových stykačů z telefonních ústředen a přerušeným úsekem vodičů na drážkách. Čas se měřil elektrickými stopkami. Délka autodráhy byla 24,5m a její technické vybavení plně odpovídalo trendu tehdejší doby. Na této autodráze se uspořádaly desítky mistrovských a postupových a klubových soutěží. Již v těchto letech patřili členové AMC Brno 1 k republikové špičce.

V roce 1966 se stal, po odchodu pana Křipače, předsedou AMC Brno 1 pan Miloš Hanák, který tuto funkci zastával až do roku 1972, kdy se z důvodů reorganizace v DPM, AMC Brno 1 rozdělil na dva kluby, a to AMC Brno 1 a AMC Brno 4. Od této doby se klub v DPM nazýval AMC Brno 4. Jeho předsedou se stal pan Váňo, jenž tuto funkci vykonával až do roku 1973.

Již v roce 1970 se začala připravovat v DPM sklepní místnost pro koncepčně novou, plně automatizovanou autodráhu. Návrh konstrukce a tvar autodráhy byl společným dílem členů klubu. V pořadí druhá dráha AMC Brno 4 byla revoluční svojí konstrukcí. Byl to pruh dráhy na kovových nohou v délce 42,5 m. Počítání kol bylo zajišťováno za pomoci fotodiod, stykačů RP20 a počítači impulsů. Čas se měřil čtyřmi elektronickými stopkami. Dále bylo u této autodráhy možné přepínat posty závodníků na panelu rozhodčích. Přepínání drah z tohoto panelu mělo tu výhodu, že závodník nemusel přecházet z boxu do boxu, ale zůstával na místě. Závodník mohl rovněž ze svého boxu přepínat napětí od 6 do 16V a kontrolovat najetá kola. Tato autodráha měla ještě jedno prvenství v konstrukci - u zdrojů bylo již využito 380 V. V roce 1979 byla autodráha vybavena profesionální elektronikou a výsledky se zobrazovaly na velkoplošném panelu. To dosud neměla žádná dráha v ČSSR. Autodráha předběhla svou dobu a pokud by byla konstruována jako dráha osmiproudá, byla by asi i dnes kvalitní autodráhou.

V roce 1990 byl zrušen SVAZARM a s ním i mnoho modelářských klubů. Mezi nimi také druhý brněnský klub AMC Brno 2. Tento osud ale naštěstí nepotkal AMC Brno 4 a členové obou klubů se rozhodli spojit a používat společný název SRC BRNO.

V březnu 1993 bylo nutno zrekonstruovat rozpadající se podlahu pod autodráhou. Rekonstrukce podlahy se zdařila, autodráha však byla natolik poškozena, že se členové klubu, pod vedením pana Viktora Lakomého, rozhodli postavit již třetí autodráhu - tentokrát osmiproudou o celkové délce 32 m. Návrh konstrukce a tvar auotdráhy byl opět společným dílem členů klubu. Její provoz byl po téměř 1,5 roce a po odpracování takřka 3000 hodin slavnostně zahájen 11. listopadu 1994. Spouštění autodráhy a ovládání dalších prvků řídil a kontroloval počítač, který byl umístěn na pultu rozhodčích. Zobrazování výsledků bylo přenášeno na televizor, který byl zavěšen na dohled jezdícím závodníkům. Počítání kol zabezpečovaly fototranzistory, které však byly z důvodu nepřesnosti, nahrazeny v roce 2001 systémem Spytech Race Manager.

Počátkem roku 2006 byli členové SRC Brno vedením Centra volného času v Lužánkách informováni o tom, že činnost klubu bude k 30.6.2007 ukončena. V návaznosti na tuto informaci proběhla mnohá jednání a výpověď z "našich" prostor se nám podařilo oddálit až do 1.4.2008, kdy historie klubu měla po více než 44 letech skončit.

Již koncem roku 2007 se nám však díky laskavosti firmy Automedia s.r.o. podařilo zajistit nové prostory, které jsme od listopadu 2007 změnili téměř k nepoznání a kam jsme v březnu 2008 (po rozřezání na 10 kusů) naši autodráhu přestěhovali. Současně bylo rozhodnuto, že během „rekonstrukce“ bude délka autodráhy prodloužena na 35,5 metru. Provoz na dráze byl po 14 měsících usilovné práce a po odpracování téměř 2300 hodin znovu zahájen v červnu 2009. Od této doby bylo na autodráze uspořádáno velké množství závodů a současně nové prostory přinesly také i nové kategorie. „Komerčkami“ se dnes zabývají téměř všichni členové současného klubu. A tak jsme si mohli třikrát vyzkoušet i atmosféru 24 hodinového závodu, kdy v prvním a ve třetím ročníku zvítězila domácí posádka dokonce ve světovém rekordu! V roce 2014 jsme společně oslavili i 50-ti leté jubileum automodelářství v Brně a zdálo se, že další klubová historie bude bez starostí.....

Bohužel však koncem roku 2015 společnost Automedia s.r.o. ukončila spolupráci s automobilkou Škoda a začátkem roku 2016 ukončila svoji činnost úplně. Přichází nový majitel a s ním další výpověď z “našich” prostor, tentokrát k 1.1.2017 a opět rozhodování co dál?! Po mnoha jednáních, nabídkách a prohlídkách se nám díky laskavosti společnosti Teplárny Brno,a.s. podařilo zajistit nové prostory, na zcela nové adrese, které jsme od listopadu 2016 změnili k “obrazu svému”. Současně se členové klubu rozhodli, že do tohoto prostoru postaví v pořadí již čtvrtou brněnskou, tentokrát šestiproudou dráhu a to v délce přes 40 metrů. Pro stavbu této dráhy jsme se rozhodli využít pomoci a zkušeností našeho rakouského přítele Thomase Trantury, který má se stavbou současných autodrah bohaté zkušenosti. A tak po odpracování dalších cca 1400 hodin začínáme slavnostním zahájením provozu 31. srpna 2017 psát novou historii brněnského automodelářství. Pokud Vás nová autodráha zajímá, přijďte se podívat jak se nám podařila.....

                                                                                                                     J. Švanda

<< zpět

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
© Lukáš Prchal 2008 - 2019 - Všechna práva vyhrazena! All rights reserved!