Autodráha SRC Brno

Úvodní informace Propozice Výsledky


Truck Cup 2018 - 2019
PropozicePořadatel:
Automodelářský klub SRC BRNO p.s.

Místo konání:
Autodráha SRC BRNO, 628 00 Brno, Synkova 24a

Termíny Závodů:
19. 9., 17. 10., 21. 11., 5. 12., 30. 1., 27. 2., 6. 3., 10. 4., 22. 5., 26. 6.

Startovné:
Členové SRC Brno startovné neplatí, ostatní závodníci 50,- Kč.

Kategorie:
A5/32 – polomakety tahačů návěsů specifikovaná těmito propozicemi.


Technická specifikace modelu:

Všeobecné:
Model v měřítku 1:32, opatřený níže specifikovanými karoseriemi, koly z pružného materiálu a jedním vodítkem o max. délce 25 mm.

Karoserie:
Mercedes Benz, Tatra, Buggyra a Caterpillar od firmy JK (USA), karoserie musí být provedena maximálně realisticky nejlépe dle závodní verze), včetně reklam „sponzorů“, interiér musí být vybaven trojrozměrnou, barevně upravenou figurkou řidiče v příslušném měřítku, včetně sedačky a volantu. Na karoserii musí být minimálně 10 obtisků „sponzorů“ + 2 startovní čísla. Karoserie musí zakrývat celý podvozek včetně zadních kol a vodítka a musí být při pohledu shora v celém půdorysu neprůhledná.

Podvozek:
AJsou povoleny libovolně upravené podvozky CS-BP a libovolně upravené podvozky určené pro kat. PR/24. Taktéž je možno použít i podvozek „N“ nebo Honda.

Motor:
Libovolný třídy 16D/C(Parma, Proslot, Trinity). Motory D/C jsou totožné a liší se pouze kotvou, která musí být strojně vinutá, sériově vyráběná, označena štítkem 16D,16C, popř. 16D/C. Je povoleno pouze zkrátit osu, vyvážit kotvu a přesoustružit kolektor. Je zakázáno upravovat průměr její hřídele. Vzájemná kombinace dílů různých typů a výrobců je povolena.

Kola:
Všechna kola se musí dotýkat dráhy. Na zadních kolech uprostřed po obvodě musí být min. drážka 1x1 mm a v předních kolech musí být ozdobné poklice.
- přední kola (musí být černá a válcového profilu)minimální průměr 23 mm
minimální šířka 10 mm
- zadní kola (musí být barevná-doporučují se oranžová) minimální průměr 23 mm
maximální šířka 20 mm
Rozměry:
- maximální šířka modelu83mm
- maximální šířka zadní nápravy82mm
- maximální výška spodní hrany zadní části karoserie (za zadními koly)9mm
- minimální výška v místě kabiny70mm
- minimální světlost pod motorem, převodem a držákem vodítka 1mm
- minimální světlost pod ostatními částmi podvozku 3mm
- minimální rozvor náprav105mm


Systém závodu a soutěžní pravidla:

Přejímka:
Při prezentaci, modely budou umístěny do uzavřeného depa.

Závod:
Na modelu není dovoleno v přestávkách cokoliv měnit a není dovoleno ani započít či dokončit již započatou výměnu dílů! Veškeré opravy, tj. např: - výměny motorů, kol, převodů, kartáčů je možno provádět pouze v jízdním čase!A5/32 – polomakety tahačů návěsů specifikovaná těmito propozicemi.

Rozjížďky:
Závodníci budou rozděleni dle počtu a průběžného pořadí do skupin, kde každý jede 6x1 min. První jízda startuje ze startovní čáry, další jízdy pak z místa kde modely dokončily předcházející jízdu, při střídání drah obvyklým systémem. Po poslední jízdě se k dosaženému počtu kol připočítají ujeté díly dráhy. Vítězem rozjížděk se stane závodník s největším počtem kol a dílů dráhy. Do finále postupuje nejlepších 16 závodníků s největším počtem kol a dílů dráhy. Rychlejší alternativou rozjížděk je laptimer popř. losování pořadí.

Finále:
Startuje vždy 16 závodníků.
Na 20 jízd podle rozpisu používaného pro závody na ploché dráze.
Závod se jezdí na čtyřech vnitřních drahách.
Každý finalista absolvuje 5jízd na 12 kol.
Za první místo ve finálové jízdě získává závodník 3 body, další pak 2, 1 a 0.
Vítězem závodu se stává závodník s nejvyšším počtem bodů, při rovnosti bodů na kterémkoli místě rozhoduje větší počet prvních míst, nelze-li rozhodnout, rozhoduje pořadí z kvalifikace.
V případě, že se závodu zúčastní méně, než 15 závodníků budou účastníci rozdělení dle počtu a průběžného pořadí do skupin, kde každý pojede 6x3min. První jízda startuje ze startovní čáry, další jízdy pak z místa kde modely předchozí jízdu dokončily. Po poslední jízdě se k dosaženému počtu kol připočítají ujeté díly dráhy. Vítězem závodu se stane závodník s největším počtem kol a dílů dráhy.

Nasazování:
Každý závodník je povinen po dojetí osobně zajistit nasazování další skupině.

Bodování:
Ve všech závodech se boduje od 1. do 10. místa (15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1b.) Závodníci umístění na dalších místech budou hodnoceni následným bodovým systémem od 11. místa 0,95 bodu - 12. místo 0,90 a každé další místo vždy o 0,05 bodu méně. Pokud se závodu nezúčastní alespoň 8 závodníků dané kategorie, závod se nezapočítává do celkového hodnocení. Vítězem se stává závodník s největším počtem bodů. Do celkového hodnocení se započítává osm nejlepších výsledků. Při rovnosti rozhoduje lepší umístění, popřípadě vyšší počet lepších umístění.

Ceny:
Zajistí dle možností SRC Brno.

Dokumenty ke stažení: Propozice

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
© Lukáš Prchal 2008 - 2019 - Všechna práva vyhrazena! All rights reserved!